Блоги → Перегляд

Марш совкоэнтузиастов

Четвер, 17:55, 10/01

Рейтинг
0 0
Переглядів
176

0
0
0

советский партийный аппарат агитпропа был намного более эффективной «религией», чем  вся нынешняя томосятина и поповщина, ибо при Суслове христианские заповеди исполнялись в десять раз лучше и чище, чем при нынешних кириллах и филаретах, при всем их  церковном великолепии и огосударствлении... Церквей настроили много, а светлая мораль и духовность катастрофически убывает...

Карл Маркс забігав по малій вільній площі, схвильо­вано мацаючи голову:

  Фу-у... Чи це моя голова, чи це не моя голова...
нічого вже не розберу тут... Я нічого не розумію... Раз
виходить, що ви всі сидите тут вірно... Раз виходить
щось жахливе, сатанинське безглуздя... (і враз до всіх,
ткнувши їх у груди   в перші-ліпші, що підвернули­
ся, то були груди Командарма):

  За що ви сидите?

  Не знаю...

  Як?! А... А в чому ж вас обвинувачують?..

  В "зраді вітчизни"...

  Що-о?! Що за абсурд!.. Це в епоху соціалізму?!
Га... Якої вітчизни?..

  Пролетарської...

М а р к с хапається за голову:

Господи... Така Вавилонська вежа і раптом... Ану
Повторіть якої вітчизни?..


Пролетарської... І нас обвинувачують в зраді... Це
основний пункт для всіх... І ми звемось тому "врагами
народа"...

М а р к с:

Пробі!.. Та ж пролетаріат не має вітчизни!!

Шт у рм а н меланхолійно:

Через те він і сидить тут... на підтвердження цієї
тези... (пауза) І зважте сидить весь інтернаціональ­
ний пролетаріат...

Ма р к с, ігноруючи Штурмана і продовжуючи свою думку:

А коли пролетаріат не має вітчизни (з величезним
здивуванням) то як же можна її зрадити?? Га?..

Командарм  переконано:

  Можна... Пролетаріат не має вітчизни, це так, але
ж... Революція має свою вітчизну, і партія має свою віт­
чизну ...

  Що-о?!

  Так. Пролетарська революція має свою вітчизну...

М а р к с починає сміятись, вхопившись за черево:

  Я, здається... (оглянув усіх) в домі божевіль-
них...

За Марксом починають сміятись всі, спочатку тихо, потім дужче. Сміх той загрожує перейти в психоз і переконує Маркса, що він таки серед божевільних, він відчуває, як у нього починає волосся ставати дуба. Він раптом махає руками, щоб замовкли, урвавши сам. Сміх вщухає, лиш зрідка ще спа­лахуючи десь в глибині камери.

Маркс до Ком а н д а р м а:

Ну?..

Командарм продовжує:

І є це Росія... Еге ж...


М а р к с ударився в поли:

  Але ж Карл Маркс і Енгельс зовсім до Росії не
належали!..

  Це нічого... Карл Маркс міг не мати вітчизни, але
революція, зроблена за його наукою, має вітчизну... І
тепер весь світовий пролетаріат має ту вітчизну... І му­
сить боронити її, і бути їй вірний або — або сидіти в тю­
рмі... Або
або...

  А-а-а... Ха-ха-ха... Ну добре... (гамує сміх)...Ну
добре... І ви, значить, її зрадили?..

  В такій же мірі, як і ви...

  Себто?..

  Себто ні... Але... Я міг же колись її зрадити...
Теорія ймовірності... Гм... все ж можливе...

  Але ж вас посадили не за теорією ймовірності!..

  Іменно... революційна профілактика...

Коментарі

Немає коментарів
Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.