Блоги → Перегляд

Події сучасної світової кризи прогнозовані ще в 90-х, але конкретні обставини творять сучасники

Неділя, 21:10, 27/01

Рейтинг
1 0
Переглядів
886

0
0
У цій статті згадуються

Ми ще не вийшли в нормальний період синергообстановки, а лише пройшли критичний період нижнього екстремуму. Через тривалий період пережитого можна підвести результативність прогнозу зробленого за критеріями синергообстановки, складової космічної погоди і впливу на біосферу, ноосферу Землі, на геофізичні та кліматичні  прояви  життя планети і ближнього космосу.

 

ПЕРВИННІ МЕХАНІЗМИ КРИЗИ (депресивного періоду)
Ворона Ю.С.

Cвітова криза не є чимось виключним в світовій історії, тому саме явище може бути досліджене та прогнозоване. Найбільш відомі кризи останніх двох століть досліджені багатьма дослідниками і відомі як хвилі Кондрат'єва (економіка, історія) та через динаміку пандемій (медико-біологічний аспект) в роботах Чижевського О.Л..

Наш попередник Чижевський О.Л. в своїх роботах віднайшов кореляцію пандемій з динамікою сонячної активності. Як професійний дослідник він не обмежив чинники впливу, вказуючи безпосередньо на відомі фізичні чинники випромінення Сонця. Але ми і наша галактика з зоряною системою є малою часткою безмежного космосу. Останні данні з телескопу Хаббал свідчать про скороплинні катаклізми космічних масштабів, котрі супроводжуються викидами енергії та речовини. За хвилини руйнуються зоряні системи та галактики. Такі явища безумовно є джерелом нам невідомих до того явищ, знімаючи світоглядні обмеження консервативних представників фізичних наук.

Займаючись дослідженням первинного системогенезу біооб'єктів  у своїх дослідженнях ми вийшли на первинні зовнішні фізичні явища та чинники . Тож ми маємо знання про чинники як ближнього космосу (Сонячна система) так і про невідомі з неосяжного космічного обрію...

СИНЕРГІЯ - МАТЕРІЯ, ЕНЕРГІЯ ЖИТТЯ БІОСФЕРИ ТА КОСМОГОНІЇ, ПРОЯВЛЯЄТЬСЯ РАЗОМ З ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЮ, ГРАВІТАЦІЙНОЮ  ТА ІНШИХ ІСНУЮЧИХ В ПРИРОДІ ФОРМ МАТЕРІЇ.  Виконано вимоги - відповідність поняття властивостям об'єкта та базовим поняттям застосування.

Біогенний вплив синергії та вплив на рівні психофізіології і прийнятті рішень проявляються в соціальній та політичній і економічній сферах. Найбільше то проявляється для осіб груп підвищеного ризику (характер, стан здоров'я). Для суспільства то посилюється прийняттям відповідальних рішень відповідальними особами.

Досліджуючи динаміку синергообстановки - спрямованість та інтенсивність космічного синерговипромінення  в астрофізичних та геофізичних дослідженнях. Вторинний характер геофізичного та  сонячного синерговипромінення та кореляція динаміки синергообстановки з сонячною  та сейсмічною геофізичною активністю вказують на її первинний та глобальний вплив.  Перші данні потребували тривалої перевірки. Саме тому первинні данні моніторингу синергообстановки  вперше опубліковані в період 1988-1999р.  Ця інформація є складовою фізичного, біологічного, медичного, психологічного та інших напрямків  синергології и відповідно в всіх прикладних напрямках людської діяльності.

e815063ec422a3b38b994cfecbd7a3779ac360e4.jpg

Графік ретроспективи та прогнозу синергообстановки 19-21 сторіч.

Враховуючи подібність синергообстановки в періодах світових війн та періодів криз і депресій дають відповідний прогноз обстановки в майбутньому.

За добу спостерігаються чотири ситуації ризику, коли "людський" фактор дає збій пов'язаний з збуренням синергообстановки. Це не гармонійні стабільні в часі коливання, тому їх відслідковувався та прогноз найкраща профілактика, запобігаючи прийняттю в цьому періоді відповідальних рішень та роботи  (політика, економіка, державне управління, керування небезпечними технічними та технологічними об'єктами, транспортними засобами, складні хірургічні операції, та інше).

 Синерготехнології дозволяють профілактувати можливі негативні наслідки в багатьох науково-практичних напрямках без виключення фахівців з активного режиму діяльності. Але ЦК стосується коротких періодів, що не стосується глобальних процесів планетарного, світового рівня.

Розглянемо попередні світові кризи відображені в історичному тлі всесвітньої історії.

3ccbea73354457ced61cabbccedeeec1714a6c31.jpg

 

Послідовність двох депресивних періодів 80-90х. Свіжий досвід попереднього періоду не позбавлений впливу саме людського фактору.

43e9737b12d86a6d907a336ef1a314a454faddcf.jpg

"Велика депресія" та друга світова війна спричинена людським фактором (політика). Разом з тим слід врахувати потрясіння від революцій та першої світової війни.

50dd0f628efa45d5c29ddf015de72c8c27652702.jpg

Великі потрясіння в Європі започатковані попередніми подіями ще до початку Першої світової війни. Як свідчать дані, то війни є результатом подвійного депресивного періоду і діє через людський фактор. Революційні зміни відбуваються на підйомі і переважно через небажання поринути в невизначеність та переживання депресії попереднього періоду. Попередній період маскує депресію через довготривалий спад перед абсолютним (максимальним) падінням синергообстановки. Подвійний

 

a2264157286deece323989d203ae70107c77ea12.jpg

Наполеонівські війни в Європі  теж співпадають з мінімумом після довготривалого депресивного періоду. Будь які твердження без хорошого дослідження передчасні. Циклічність явищ в природі незаперечна, але ми ведемо річ про водії ритмів та модулюючі (домінуючі) явища первинного (приоритетного) характеру.

ecd7f33b1ce105aebdcc97b495920c1303a89a0e.jpg

Подвійний мінімум на зламі віків. Ці орієнтири в цілому краще прокоментують історики. Наше завдання, показати залежність проявів в природі та стану і поведінки людини для прогнозування та профілактики ситуацій ризику та періодів депресивних соціальних катаклізмів.

З загалу за період 300 років маємо ряд більш-менш розрізняємих піків. Стверджувати кореляцію з іншими явищами можливо тільки після обробки. Гармонійність ряду присутня але піки та спади свідчать про переважаючі процеси і з більшою періодичністю. Для людини з її швидкоплинним життям все ж помітно для нинішніх поколінь ще незабуті і незабутні дев'яності. Старші покоління пам'ятають карибську кризу, хоч все це відбувалося на значному загальному підйомі плато і незначному спаді. Та все ж відбулася і хрущовська відлига: селяни позбавилися феодальної залежності, западні технології тваринництва та будівництва соціального житла переселили людей з підвалів в "хрущёвки". І хочь зараз називають хрущёбками, та все ж розвиток масштабного будівництва врятував здоров'я і благополуччя багатьом сім'ям. Штучний голод для зміни влади визнають політологи та історики. Особа досить неоднозначна, але переважаючий позитив мав місце.

402c5d944c19aa372866874f947e0757c81e2a19.JPG

В залежності від домінуючих страт психологічних типів особистості у владі, в період спаду синергії в космічних масштабах Земля, як ковчег земної цивілізації людства, потрапляє в штиль синергообстановки (дефіцит проти норми).  За існуючих багатьох класифікацій типів особистості ми притримуємося типології відпрацьованої на значній статистиці та адаптованої на застосування в середовищі психологів, психіатрів та психоаналітиків світу.

Перевага такої класифікації позначається через добре опрацьованої оцінки граничних станів (для медицини та судової системи важливо точність визначень "патологічного" характеру (психологія особистості - підсудність та допомога виправних інституцій), душевної "патології" стану (стан афекту - обумовлена підсудність і допомога психоаналізу), клінічна патологія (діагностика та лікування в психіатричних закладах). Для даної типології застосовано поняття найбільш характерні для типу і зрозумілі не тільки фахівцям, але і всім верствам населення. Це має сенс (доцільність) в кадрових службах, в управлінні (менеджмент), учбових закладах при оцінці на професійну придатність в майбутньому.

Помилитися неможливо при таких визначеннях:

Норма:                                                         ТИПИ                                       За стресу чи патології:

 1. Добросовістний
 2. Самовпевнений
 3. Драматичний
 4. 
Сторожкий
 5. Діяльний
 6. Відданий (преданий)
 7. Відлюдник
 8. Анархічний (ліберальний), празний
 9. Чутливий
10. Ідеосинкретичний
11. Авантюрний
12. Альтруїстичний
13. Агресивний
14. Серьёзный
15. Розважливий

Навязливо-принуджений
Нарцисичний
Неприродно-акторський
Параноїдальний
Надривний
Залежний
Шизоїдний
Пасивно-агресивний
Відсторонений
Шизопатичнй
Антисоціальний
Самопринижений
Садиський
Депрессивный
Акцентуючий

Саме збільшення рівня стресу при загальному статусному впливу синергообстановки дає загальний вплив на відповідні зміни в суспільстві через особистості. Окрім ситуаційних факторів життя складно зрозуміти глобальні впливові зміни в природі. Тож по цей час  події пов'язували з зовнішніми факторами взаємостосунків, не враховуючи загальні зміни для всього людства та всієї  оточуючої природи. Наш досвід використання експертиз типу особистості та рівня стресу підтвердив надійність цієї типології. Цінно і те, що джерело надає рекомендації практичного характеру як самодопомогу та надання допомоги у періоди самонеконтрольованої поведінки особистості, коли без зовнішнього впливу відновитися, та навіть вижити, проблемна людина неспроможна.

Класифікація взаємостосунків різних типів в нормі:

1  Ідеальні    > 91
2  Відмінні    < 91
3  Хороші      < 79
4  Терпимі    < 66
5  Компромісні < 50
6  Критичні      < 34
7  Конфліктні  < 18
8  Антагонізм   < 08

Взаємини залежності від рівня стресу та відповідної зміни типу, - класифікатор стресу:

Кризовий      - > 76
Дезадаптаційний  - > 45
Адаптивний    - > 25
Гіпертонус      - > 00

Враховуючи, що стрес на несвідомому рівні впливає на професіональну діяльність особистості фахівця,

Тож пов'язуючи періоди криз та катаклізмів з Сонячною активністю, не враховувалася та обставина, що Сонце як і всі об'єкти в природі, маючи свої автоколивні явища модулюється потужнім комічним джерелом, добавляючи до нього вторинні впливи у вигляді сонячного вітру, перепади випромінення та інше. Саме тому виявлення впливу синергообстановки при наявності технологій контролю, діагностики та синергокорекції як профілактичного так і компенсаторно-лікувального заходу ставить підвищену вимогу до контролю синергообстановки.

9fcf3e37172d59651448d5ce0dc25e2dd12402b9.JPG

Прогноз показує в майбутньому загрозу глибоких депресивних періодів, а їх дуплет є пересторогою про загрозу масштабних збройних конфліктів. Депрессія буде мати пік  в 2015-16-х роках. Вже зараз різні фахівці пропонують прогнози не визначені як слід будь яким обгрунтованим процесом. Пересторога не зайва, а з інших питань дивіться додатково відповідні  матеріали з синергології. Корисно звернутися і до системології, як напрямку з засобами оптимального проектування та управління.

 

Джерела:

1. Чижевский А.Л. Земное эхо солнечных бурь. М., 1973.
2. Чижевский А. Л., Космический пульс жизни. -М.: Мысль, 1995.
3. Олдхэм Джон, Моррис Лун,  Узнай себя. Автопортрет вашей личности - Пер с англ.- М.: «РИПОЛ КЛАССИК», Вече, 1997.-544 с Серия «Ваша тайна»
4. Ворона Ю.С., Матриця взаємостосунків типів особистості, поновлено 2009р., Київ-2009

Послідовники та сторонники Чижевського О.Л.

http://psyfactor.org/gelio2.htm

Опонент та автор кватування історії: Олексій Ніколаев, ІСТОРИЧНІ ЦИКЛИ, Введение в теорию 

http://www.xsp.ru/author/outpub.php?id=495

 

Джерело:  http://archive.li/ZEmdp 

Це частина проекту практичного масштабного і всеосяжного підтвердження новітніх наукових напрямків створених біофізиком Вороною Ю.С. в виписаних ним системології та алергології. Для сучасників це дещо парадоксально явище, бо роблячи науку за свій кошт в статусі ФОП (в Україні відсутній статус і форма рроботи ФОП з статусом приват-доцента),  Корона Ю.С. виконав об`ми творчої роботи на двух глобальних напрямках, що неспроможні були створитиінституції НАНУ і світові науковці розвинутих країн. І це при заборгованості НАНУ забезпечення "молодого" фахівця житлом і умовами роботи. Конфлікт полягав і в фальшуванні середовища через грабунок фінансування фальшованих кон'юнктурний напрямків (торсіонка). Порушення прав при звільнені було очевидним, бо документи на ліквідацію СОТБІС ІМ голова простому так і непідписаним, а через декілька місяців він загинув в своїй квартирі при незвичайних обставинах. При масштабних приватизація та грабунку на мільярди долларів, подібних смертей було багато. Тож як оповідає автор, він поступився обставинами щоб не втратити можливість завершити роботу і зберегти надбання для послідовників. З останнім проблеми, маргінальні обмежують впровадження, а студенти мало орієнтовані на науку, бо режим виживання та деградація освіти не сприяють авангарду...

Навіть серед ніби орієнтованих фахівців маргінальні та зарозумілі, що є велике обмеження і розчарування...

До срібного. Багато кажуть:  Я роберусь!!!...  и далі тиша... А чи можна розібратися в тому що створено більш працьовитою і послідовно творчою особою. З чим і з ким вони розбираються. Дуже схоже на консиліум при лікуванні Буратіно...

Дивиться проект 2007року про СОД аудит державного управління та прогноз і інформація через всенародні збори територіальних громад. Проект опубліковано за півроку до конституційної асамблеї Ющенко. Це могло запобігти фальшуванню виборів і приходу до влади Януковича і регіоналів. Зараз всі зрозуміли про фальшування виборів 2010р. агентами РФ, бо навіть Ющенко був завербованими через свою меркантильність і хворобливе честолюбство, через які він здав народ олігархам і регіонам... як зручна для Путіна маріонетка. Не Янукович і Ющенко засудили Тимошенко, а Путін через своїх вассалів-маріонеток. Тож Янукович і Ющенко, як і регіонами, це агента і маріонетки Путіна. Зараз протистояння теж дуже загострення, бо нинішня влада не може побороти саму себе, і користується можливостями грабунку і мародерства. Компрадорська влада з нацменшин ніколи не сприяла розвитку державності України і відродження нації, як джерело збагачення через рахунок. Тож не тільки про газ, бурити, ліс, титану, алюміній та інше...

 

Коментарі

Суч. кризу передбачив ще Лазар Карно.
Поршень змінює швидкість і напрямок руху, отже цивілізація не буде розвиватись - з часів Наполеону стоятиме на місці.
У карної за умов, а мій прогноз за явищ і механізмів поточної історії і конкретних учасників...
Politiko – перша українська політична соціальна мережа, яка об'єднує політиків, експертів, журналістів, лідерів партій та виборців України в рамках одного співтовариства.

Записи по темі